top of page

Tikon ja Procountor ovat nyt Finago


Taloushallinto-ohjelmistot Procountor ja Tikon ovat nyt Finago. Ohjelmistot toimivat lokakuun alusta lähtien nyt julkaistavan uuden yhteisen brändin alla ja heillä on uudet yhteiset verkkosivut osoitteessa www.finago.com

 

Sähköistä taloushallintoa hyödyntävien pk-yritysten ja tilitoimistojen määrä kasvaa nopeasti. Sähköisyys helpottaa yrittäjän arkea ja päätöksentekoa, kun kaikki taloustieto löytyy ajantasaisesti yhdestä ja samasta ohjelmistosta. Koko Finagon toiminnan lähtökohtana onkin halu tarjota asiakkailleen markkinoiden parhaat sähköisen taloushallinnon ohjelmistot, jotta he voivat keskittyä menestyksekkäästi omaan liiketoimintaansa.

Finago muodostaa jatkossa yhteisen brändin ja tuoteperheen Procountor- ja Tikon-ohjelmistoille. Sähköisen taloushallinnon ohjelmisto Procountor Taloushallinto ja NetTikon soveltuvat erinomaisesti yritysten ja tilitoimistojen yhteiseen käyttöön. Ne toimivat pilvipalveluina selaimessa, mikä tuo käytön vapautta ja joustavuutta.

Molempien ohjelmistojen tuotekehitys ja asiakaspalvelu jatkuvat kuten tähänkin saakka, mutta yhdessä he pystyvät palvelemaan teitä asiakkaita entistäkin paremmin. Vaikka toimimme yhtenä organisaationa, jatkamme toistaiseksi kahtena juridisena yhtiönä, Procountor Oy ja Tikon Oy.

Uudistus ei vaikuta käytössänne olevan ohjelmiston sisältöön eikä hinnoitteluun, vaan se jatkuu kuten tähänkin saakka. Muutos ei vaadi teiltä toimenpiteitä.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts